ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ

м. ЮНИ – ЮЛИ / АВГУСТ  2021 г.

за деца от  6 до 12 години

заниманията се провеждат от понеделник до петък, от 8:00 до 18:00 часа

гр. София, ул. Г. С. Раковски 163,  ет. 2, ап. 4

СЕДМИЧНАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

I. ОБРАЗОВАТЕЛЕН БЛОК

Подготовка за новата учебна година  

  • БЕЛ / Математика – тестове, занимателни задачи
  • Човек и общество / Човек и природа –  тестове и занимателни тематични задачи
  • Четене с разбиране – в света на  книгите – обсъждане, писмени задачи върху прочетеното
  • Работа с учебни помагала за ваканцията

Общи образователни и занимателни игри

II. AРТ БЛОК

ТЕАТРАЛНО АТЕЛИЕ – заниманията се провеждат един път седмично и включват:

  • запознаване с театралното изкуство, 
  • упражнения за концентрация, двигателни умения, гъвкавост и ритъм, 
  • игри за развитие на въображението и творческо мислене
  • работа с текст  – текстовете ще бъдат съобразени спрямо задължителната литература, а също така ще бъдат подбрани и  допълнителни текстове спрямо интересите на групата
  • упражнения по правоговор

При възможност, в края на лятната занималня, се провежда Театрален показ пред родителите

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА – занимания с апликация, рисуване, илюстрации и др.

III. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Работа по проекти – формиране на екипи, избор на тема,  дефиниране на дейности, изпълнение на проекта

Развитие на презентационни умения – представяне на проектите

IV. ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО

Опознай града, в който живееш – посещения на музеи, изложби, градски забележителности

Занимателни игри на открито – подвижни игри, тенис на маса, игри с топка и др.

V. ИЗЛЕТИ по сенчестите пътеки на Витоша, игри сред природата – един ден седмично /обичайно петък/,  при подходящо време

ЦЕНИ:

за 1 месец – 300 лв.

за 1 седмица – 100 лв.

за 1 ден – 25 лв.

В цената не са включени разходи за храна и транспорт.