МЛАДЕЖКА ТЕАТРАЛНА СТУДИЯ

Младежка театрална студия

2020/2021

 А група – ученици до IV клас

 АА група – ученици V – VII клас 

 АAA група – ученици VIII – XII клас

групите се формират съобразно възрастта и работят на проектен принцип 

 

Заниманията се провеждат един път седмично – СЪБОТА или НЕДЕЛЯ


Стартов график:

група А – от 11:00 до 13:00 ч.

група АА / ААА – от 14:00 до 17:00 ч.

 

 

ПРОГРАМА

  Група А Група АА/ ААА  
Етапи  на работа  вид вид специфики
I – модул Упражнения за:
•концентрация •двигателни умения
 •гъвкавост
•ритъм
• работа в екип
Упражнения за •концентрация,
•двигателни умения
•гъвкавост
•работа в екип
•ритъм
Всички упражнения са съобразени спрямо възрастта и възможностите на децата.
II – модул  Упражнения за:
•въображение, •креативност
Упражнения за: •въображение
•креативност
•рефлективност
•импровизация 
Всички упражнения са съобразени спрямо възрастта и възможностите на децата.
III – модул  •Работа с текст*
•изграждане на художествен образ;
•Упражнения по правоговор
•Работа с текст, •изграждане на художествен образ;
•Упражнения по правоговор.
Всички упражнения са съобразени спрямо възрастта и възможностите на децата.
Сценография Създаване на реквизити и костюми Създаване на реквизити и костюми  

ТЕАТРАЛЕН     
ПОКАЗ
 / Дигитализация

На подходяща сцена / театрално пространство

Заснемане на представлението

* Работа с текст: текстовете се съобразяват с изучаваната задължителна литература, включват се и подходящи допълнителни текстове, според интересите на групата.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП:

 

                  Надя Керанова

 

                  Кристина Беломорска