УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ

Ученици от 1-ви до 5-ти клас.

Заниманията се провеждат в две смени: 

I смяна – от 8:00 ч. до 13:00 ч’

II смяна – от 13:00 до 18:00 ч. 

Малки групи – до 6 ученика.

Обедно придружаване от/ до училище за училищата в района на учебния център:

127 СУ; 41 СО; 6 СУ; 7 СУ; 133 СУ

Месечна такса: 250 лв.