В началото бе…

Проектът „В началото бе…“ е детско театрално представление, базирано върху задължително изучаващите се в училище първосюжетни текстове. Техният фокус пада върху сътворението на света, човека и неговите първи срещи с непознатото, невидимото, ужасяващото, красивото, раждането, смъртта и Бог.

Основната ни цел е да предложим на учениците иновативен подход за изучаване на задължителното литературно-културно съдържание в училище посредством театрални форми и похвати. Желанието ни е да провокираме най-младото поколение да започне да възприема тези текстове като източник на реални и потребни познания за живота, както и като възможност за развиване на творческото им въображение.

Проектът се реализира с подкрепата на „Арт център Совите“ и НФК Култура

Ръководители на проекта: Надя Керанова и Кристина Беломорска

Надя завършва НАТФИЗ, специалностАктьорство за драматичен театърпрез 2016, а впоследствие и магистратура по специалностТеатрално изкуство и общество” в НБУ. В момента е докторант в НАТФИЗ. През 2018 получава и номинация за Икар в категорияДебют“. Същата година е и стипендиант в областТеатърна програма “С усилия към звездите“.

Кристина завършва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов“, специалностРежисура за драматичен театърпрез 2019 г. В момента следва магистратура в специалностИстория и съвременност на философията” в СУ “Климент Охридски.