5 – ти / 6 – ти клас

БЕЛ и МАТЕМАТИКА

текуща подготовка по учебния материал

Индивидуални занимания, по предварително уговорен график.

Продължителност на едно занимание – 90 минути, цена 15 лева.

Препоръчително е заниманията да се провеждат един път седмично.